Nya Kökarbutiken inbetalt aktiekapital hittills 128.200 €

Emissionen fortsätter t.o.m 5 mars.


Lediga jobb

Sommarjobb

biblioteket2 mthomasson

Bostäder

Aktuell information


Det var stor uppslutning och positiv stämning på butiksmötet på Sommarängen. Aktieteckningen löper på bra. På grund av det stora intresset och för att alla skall kunna följa utvecklingen kommer vi att visa överst på denna sida hur aktieteckningen fortlöper. /JR


Inskrivning av elever i åk 1 läsåret 2018 - 2019

De barn som bor i kommunen och går i förskolan skrivs automatiskt in i skolan. Föräldrar som önskar tidigarelägga eller senarelägga sitt barns skolstart skall anmäla det till skolans föreståndare Diana Lundqvist. Dessutom skall skriftlig anhållan göras till skolnämnden i Kökars kommun senast fredagen den 23 mars 2018. Anhållan skickas till: Skolnämnden i Kökars kommun, skoldirektör Britt Lundberg, Kökar skola, Karlby, AX-22730 Kökar eller e-post: britt(at)struktur.ax.

Funderar du på att flytta till Kökar till hösten med barn som är läropliktigt? Då önskar skolans föreståndare få veta det senast 16 april för att det ska kunna beaktas i planeringen för nästa läsår.


Sista inlämningsdag för Kökarinfo är den 5 mars.

Lämna bidragen till infot i kommunens brevlåda eller via e-post:kokar.info(at)kokar.ax. Var snäll och respektera inlämningsdatum, annars riskerar annonsen att inte komma med i infot. När du lämnar annonser till infot så skicka helst i wordformat, då det går lättare att passa in med övrigt material. Skicka gärna in ditt bidrag via e-post:kokar.info(at)kokar.ax.


Här hittar du Kökars telefon- och epostlista. (Okt 2017).


Kom ihåg vårens lördagstur till Galtby 7 april!


 Bo på Kökar! Information från Kökar inflyttningsteam KIT.


Var är färjan? Snabblänk till Marine Traffic.


Kökarfoton

hittar du på Kökars egen sida på Flickr, samt i facebook-gruppen "Foton från Kökar"(kräver medlemskap).


Visste du?

Du hittar många e-blanketter på Suomi.fi, sökord "Kökar". Här finns bl.a. ansökan om barndagvård, ansökan om fyrverkeripjäser och tillstånd för täktverksamhet.