På grund av att kommunkansliet flyttat till skolan flyttas nu även den kommunala anslagstavlan till väggen utanför ingången till nya kommunkansliet. Flytten görs innan årsskiftet.


Kommunkansliet håller stängt 27-29 december.

Kommunen önskar alla God Jul och Gott Nytt År


Vattenmätaravläsning

Läs av din vattenmätare inom december månad och meddela kommunkansliet. Även hyresgästerna i Horsklint och Klockarhägnan i Finnö behöver läsa av sina mätare. De abonnenter som stängt av vattnet inför vintern meddelar också. Ring eller maila till Gunilla; Tel. 018 55829/kokar.kommun(at)kokar.ax.


Kungörelse

Kökars kommun förvaltar en donationsfond kallad Ester och Einar Ramséns minnesfond. Fonden grundar sig på medel som testamenterats åt kommunen. Fondens stadgar är uppgjorda i enlighet med testamentets önskemål. Fonden har en förvaltningskommitté som beslutar om utdelningen av medel från fonden. De medel fondens tillgångar avkastar skall årligen utdelas till mindre bemedlade barn och ungdomar med fallenhet för studier och hemmahörande i Kökars kommun för att bereda dessa möjlighet till skolgång och studier.

Ansökningar om medel från fonden skall skriftligen tillställas Förvaltningskommittén för Ester och Einar Ramséns minnesfond, kommunkansliet, 22730 Kökar, senast den 20 december 2017. Till den fritt formulerade ansökan skall fogas utredning över sökandens ekonomiska situation samt intyg från studieanstalten/skolan om att studeranden/eleven är inskriven läsåret 2017-2018.

OBS! Ansökningarna behandlas fullständigt konfidentiellt!

Kökar 20.11.2017 Förvaltningskommittén


Sista inlämningsdag för Kökarinfo är tisdagen den 2a december.

Lämna bidragen till infot i kommunens brevlåda eller via e-post:kokar.info(at)kokar.ax. Var snäll och respektera inlämningsdatum, annars riskerar annonsen att inte komma med i infot. När du lämnar annonser till infot så skicka helst i wordformat, då det går lättare att passa in med övrigt material. Skicka gärna in ditt bidrag via e-post:kokar.info(at)kokar.ax.


Här hittar du Kökars telefon- och epostlista. (Okt 2017).


Kulturbidrag för 2018

Nu har alla föreningar på Kökar som sysslar med kul-turell verksamhet en möjlighet att söka bidrag från biblioteks- och kulturnämnden. Den fritt formulerade ansökan ska vara inlämnad till biblioteket senast 31 december 2017. Biblioteks- och kulturnämnden tar beslut om vilka som erhåller bidrag. Bidraget betalas enbart för kulturell verksamhet för kökarbor. Det betalas i efterhand mot redovisning och kvitto. De föreningar som redan lämnat


 Bo på Kökar! Information från Kökar inflyttningsteam KIT.


Kökarfoton

hittar du på Kökars egen sida på Flickr, samt i facebook-gruppen "Foton från Kökar"(kräver medlemskap).


Visste du?

Du hittar många e-blanketter på Suomi.fi, sökord "Kökar". Här finns bl.a. ansökan om barndagvård, ansökan om fyrverkeripjäser och tillstånd för täktverksamhet.


Lediga tjänster

Kom med och utveckla vårt äldreboende!

Sommarängen är ett litet äldreboende med 12 platser. Vi som arbetar här är ett team på 5 daganställda och 3 nattskötare. Vår målsättning är att skapa en trygg och meningsfull livsmiljö för den äldre, ett hem som man kan trivas i.

Ta chansen att arbeta som föreståndare inom kommunens äldreomsorg, 40% av heltid för tiden 1.1.2018 – 31.12.2018 . Eftersom föreståndaren ansvarar för all åldringsvård i kommunens regi och leder personalen inom hemservicen, får du en viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Behörighetskrav: sjukskötare eller motsvarande enligt FFS 804/1992. Ledarerfarenhet är meriterande. Prövotid på 3 månader tillämpas. Lön enligt kollektivavtal. Intyg över hälsotillstånd uppvisas innan tillträde.

Ansökan sändes till Socialkansliet 22730 Kökar alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Sista ansökningstid: 12.12 2017.

För mer information kontakta socialsekreterare Camilla Enberg tel 0404879400.

 

Vi söker även en närvårdare, dagtid, 78 ,43% av heltid med tillträde snarast, till vårt team. Periodarbete där arbetstiden är schemalagd - dagar, kvällar och helger ingår. Vid behov gör vi även hembesök ute i kommunen.

Vi önskar att du är en varm och flexibel person med utbildning inom vården. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen, helst med inriktning på äldreomsorg. Intyg över hälsotillstånd uppvisas innan tillträde. Sista ansökningstid: 12.12.2017.

Ansökan sändes till: Socialkansliet 22730 Kökar alt. soc.sekr(at)kokar.ax. Vid förfrågningar angående bostad, kontakta Camilla Enberg tel. 040 487 94 00.

Ring gärna till oss för mer information: t.f föreståndare Linnéa Eriksson, eller Katariina Vuorinen tel: 040 5184838 el 018 638301

 

Kökar kommun lediganslår en anställning som barnträdgårdslärare 25,8% av heltid under perioden 1.1.2018 – 31.12 2018. Lön enligt kollektivavtal. Prövotid på 3 månader tillämpas. Den som anställs ska uppvisa utdrag ur straffregister.

Ansökan sändes till Socialkansliet 22730 Kökar alt. soc.sekr(at)kokar.ax Sista ansökningstid: 12.12 2017. För mer information kontakta socialsekreterare Camilla Enberg tel. 040 487 9400.


Aktuella händelser

Höstens lördagsturer till Galtby: 9 december