Biblioteks- och kulturnämnden

Biblioteks- och kulturnämnden 2016-2019

Bengt Mattsson, ordförande

Kerstin Gäddnäs, viceordförande

Nuoreva-Westerberg

Marjatta Grönroos

Grönroos Nina

Hällund Philip

Ersättare

Engström Maj-Britt

Sundström Gunnar

Finneman Ulla

Hellström Ann-Louise

Westerberg Kaj

Bibliotekarie Inge-May Forsman är föredragande och verkställande i biblioteks- och kulturnämnden.

Tel: +358 18 55723

E-post: biblioteket(at)kokar.ax