Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden 2016-2019

Ordinarie

Inge Sundström, ordförande

Kent Finneman, viceordf.

Leif Holmström

Gunilla Pleijel

Inger Bodmark

Ersättare:

Ralf Johansson

Agneta Finneman

Gunnar Sundström

Lotta Nilsson

Henrik Sundberg

Föredragande och verkställande i byggnadstekniska nämnden är byggnadsinspektör Trygve Packalén.

Tel: +358 400723801

E-post: trygve.packalen(at)gmail.com