Närings-, trafik- och inflyttningsnämnden

Närings-, trafik- och inflyttningsnämnden 2016-2019

Ordinarie

Pleijel Christian, ordförande

Mickwitz Casper, viceordf.

Aalto Jens

Grönroos Nina

Henriksson Johanna

Ersättare

Holmström Harry  

Jansson Johannes  

Blomsterlund Peder  '

Eriksson Lotta  '

Ahlgren-Fagerström Madelene

 

Meddelande från framtidsnämnden inför 2018

 

Inför 2018 har vi i kommunens närings-, trafik- och inflyttningsnämnd – till vardags kallad framtidsnämnden – lite att berätta:

Näringslivet på Kökar förändras: vi har två gårdar med nötdjur, en ny fårbonde, bageriet och serviceföretaget blomstrar, men antalet gästnätter minskar. Två nya bostadsområden är under utveckling. Butiken är öppen, taxin kör. Karlby gästhamn deltar i ”Smart Marinas” och Sandvik Gästhamn deltar i ”Sea Stop” som är hamnutvecklingsprojekt med stöd från EU.

Bron i Karlby: landskapets trafikavdelning går nu in i vad som kallas ”programskede” avseende bron i Karlby. Bland de frågor som ska avgöras i programskedet är om bron ska vara fast eller öppningsbar. Bron är för närvarande budgeterad till 800.000 euro, vilket är vad en fast bro ungefär kan tänkas kosta, medan en öppningsbar bro är 2-4 gånger dyrare per m2. Samtidigt är arbetet med att göra en ny farled Utö–Kökar klart och utprickningen startar i vår. Om farleden fortsätter norrut genom Kökar motiverar det en öppningsbar bro.

Skärgårdstrafiken är på kort sikt ett bekymmer. Beslutet från Trafi om hur tätt fordon får lastas har medfört att kapaciteten har minskat från 58 till 40 bilplatser, turlistorna för 2018 är inte som vi har önskat, bokningssystemet är bristfälligt. Möten med landskapets tjänstemän leder ingen vart.

På lång sikt ligger beslutet om att införa kortrutt som innebär att nya vägar, broar och hamnar för att göra sjöpassen kortare. Om den totala restiden från Kökar till Mariehamn blir kortare än nu är högst tveksamt, det blir också dyrare för oss som reser. Investeringskostnaden för västra Föglö är beräknad till 27 miljoner euro, östra Föglö till 12 miljoner. Då ingår inte kostnader för nya färjor. Vintertrafik på Galtby omnämns som ”ett alternativ”.

Vi har engagerat oss i alternativet snabbrutt vilket innebär att man inte bygger några vägar, broar och hamnar utan i stället byter ut fem av färjorna till nya, mer bränslesnåla och miljövänliga färjor i stil med Gudingen. Galtby trafikeras dagligen även vintertid. Parallellt med detta anskaffar man snabba passagerarbåtar som kör Kökar-Degerby-Mariehamn 9 månader om året på 1h 45min. Det blir billigare drift, miljövänligare, ett flexiblare system (färjor kan flyttas men inte broar och vägar) samt behöver man inte låna 40 miljoner euro till investeringar. Vilket alternativ som är bäst är upp till dina politiker att avgöra.

Hållbarhet: vi har fått ett stort bidrag av EU och landskapsregeringen för att göra en långsiktig plan för samhället Kökar. Det är viktigt att vi gemensamt tänker oss hur vårt Kökar ska se ut om 25 år: hur blir det med kommunstruktur, trafik, jobb, näringsliv, skola, bostäder, turism, befolkningsutveckling och algblomning? Om vi inte bara ska vara utsatta för omvärldens nyckfulla förändringar så måste vi ha en egen åsikt: vad vill vi? Och vad ska vi i så fall göra?

Vi kommer att behöva en kunnig, neutral och engagerad projektledare utifrån, och vi kommer att kalla till många möten ty allas åsikt är värdefull.

Fågelskådare: många kommer till Kökar för att skåda våra fåglar. Det finns till och med en bok om Kökar med ett fågelperspektiv: Ari Linnas ”Fåglarnas Kökar”. Nu har vi ansökt om och fått bidrag för att utveckla denna besöksnäring. Vi ska utbilda fågelguider, bygga utsiktsplatser och fågeltorn, uppföra ett Naturum (”fågelmuseum” och/eller klubbhus), trycka kartor och marknadsföra oss.

Vi kommer att behöva mycket lokal kunskap och lokala projektledare. Intresserad? Hör av dig till framtidsnämnden!

Kulturfestival: vi planerar att ordna en helt ny, stor kulturfestival på Kökar, i augusti varje eller vartannat år, med cirka 500 besökare. Bakom projektet står Nordens Institut på Åland (NIPÅ). Alla på Kökar som jobbar med kultur och alla våra turistföretagare är inbjudna till ett första idémöte den 26 januari.

Med detta önskar vi i nämnden ett Gott Nytt År. Har du idéer eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss!

PS: Allt vi gör finns antecknat i våra protokoll som du finner på kommunens hemsida.