Skolnämnden

Skolnämnden handhar, förutom utbildnings- och skolfrågor, även ungdoms- och idrottsärenden.

Skolnämnden 2016-2019

Madelene Ahlgren, ordförande

Ponthin Gunilla, viceordförande

Rainer Eriksson

Hellström Krister

Vuorinen Katariina

Ersättare

Strand Maarit

Persson Robert

Engdahl Johan

Mickwitz Susanna

Karlman Liselott

Kökar kommun samarbetar med Föglö och Sottunga kommuner kring en gemensam skoldirektör, som bereder och verkställer skolnämndens ärenden.

Vik. skoldirektör Britt Lundberg (1/2 2018 – 31/7 2019)

tel: 04575267450

e-post:britt.lundberg(at)kokar.ax