Socialnämnden

Socialnämnden 2016-2019

Ordinarie

Eriksson Rainer, ordförande

Mickwitz Susanna, viceordf.

Lillrank Johanna

Ersättare

Eriksson Lotta

Blomsterlund Peder

Nordberg Kamilla

Socialsekreterare Camilla Enberg är föredragande och verkställande i socialnämnden.

Tel: + 358 40 4879400

E-post: soc.sekr(at)kokar.ax

040 4879400