gudingen henriksson

Kökars hemsida förnyas som bäst. Det görs med frivilliga krafter och kommer därför att ske stegvis med en blandning av nytt och gammalt. 

 

Här hittar du information på den nya hemsidan. Klicka sedan på menyerna för mera information.

 

Hitta till Kökar

Sevärdheter

Nyheter och information

Kökars aktivitetskalender

Lediga jobb-Kommunens anslagstavla

Bostäder

 

 

Det lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Kökar kommun. Företagarandan och enreprenörskapet spirar på Kökar.

Kökar har en företagareförening, vars syfte är att befrämja företagarverksamhet och samarbete medlemsföretagen emellan.

Det privata näringslivet domineras av turistnäring, sjöfart och jordbruk, men här finns även ett nyetablerat bageri och ett husbyggnadsföretag. Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 30 anställda, som främst erbjuder jobb inom barn- och äldreomsorg, samt skolan.

Har du en företagsidé du vill förverkliga så finns det god hjälp att få både i form av ekonomiskt stöd och rådgivning. Behöver du mark eller lokal så kan kommunen genom planläggning skapa arbetsplatsområden, både på kommunal och privat mark.

 

Det lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Kökar kommun. Företagarandan och enreprenörskapet spirar på Kökar. Antalet registrerade näringsidkare har från 2007 till 2013 ökat från 18 till 33.

Kökar har en företagareförening, vars syfte är att befrämja företagarverksamhet och samarbete medlemsföretagen emellan.

Det privata näringslivet domineras av turistnäring, sjöfart och jordbruk, men här finns även ett nyetablerat bageri. Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 30 anställda, som främst erbjuder jobb inom barn- och äldreomsorg, samt skolan.

 

Har du en företagsidé du vill förverkliga så finns det god hjälp att få både i form av ekonomiskt stöd och rådgivning. Behöver du mark eller lokal så kan kommunen genom planläggning skapa arbetsplatsområden, både på kommunal och privat mark. Om du har frågor kring tillgängliga områden på Kökar är du välkommen att ta kontakt med kommundirektör Kurt Forsman eller företagarföreningen.

 

 

Kökars hemsida förnyas som bäst. Det görs med frivilliga krafter och kommer därför att ske stegvis med en blandning av nytt och gammalt. 

Nedan hittar du information på den nya hemsidan. Klicka sedan på menyerna för mera information.

Klicka på länkarna och bilderna nedan för att se information som finns på den nya hemsidan

Hitta till Kökar

Sevärdheter

Nyheter och information

Kökars aktivitetskalender

Lediga jobb-Kommunens anslagstavla

Bostäder

02 digital anslagstavla toppbild 180130press freedomimage.png

Kommunens anslagstavla                       Information och nyheter       Aktivitetskalendern

 

 

 

 

Kökar var 2017 en av 10 finalister i Årets Utflyktsmål-tävlingen, som Finlands Mässcentrum ordnade i samband med GoExpo-mässan i Helsingfors mässcentrum 17-19.3.2017.

Temat för tävlingen var historiska destinationer, eftersom Finland i år har 100-års jubileum. Kökar valdes ut av ett kvalificerat råd bland 140 föreslagna destinationer. Förutom destinationens historiska värden togs det även hänsyn till destinationens service, mångsidighet och förnyelse under den senaste tiden.

Kökar är...

... en ögrupp i Ålands yttersta skärgård, mellan Finland och Sverige. Du tar dej hit med skärgårdsfärjor som dagligen trafikerar kommunen, både från fasta Åland och från den åboländska skärgården.

... ett unikt, modernt miniatyrsamhälle. Här finns hotell, två gästhem, tre gästhamnar, sommartid flera restauranger och caféer, guidade båtturer, samt ett fantastiskt hembygdsmuséum och vackra vandringsleder. Trots att Kökar är är en liten kommun finns högklassig barnomsorg, skola, hälsovård och äldreomsorg. Här finns även service som livsmedelsbutik, post med banktjänster och apoteksskåp, samt ett bibliotek.

... även unikt historiskt sett, mycket tack vare sitt strategiska läge invid den naturliga djupvattenled som sträcker sig upp väster om Kökar. Här finns Otterböte bronsåldersboplats från ca 1000 f.Kr, ruiner av ett medeltida franciskanerkloster från ca 1450, rester av befästningar från världskrigen, samt Källskär, med friherre Göran Åkerhielms fascinerande trädgårdsanläggning. Glöm inte heller de spännande berättelserna! Berättelser både om människor som kommit hit, men även om dem som levt här i århundraden, främst av havet: Kökarsborna. I Kökars hembygdsmuseum hittar du historierna om fiskare, bönder, emigranter, lärare och forskare.

... sprängfyllt av vackra vyer! Förutom att havet alltid är nära, kan variationen av släta röda och grå klippor, karga bergspartier, lummiga skogsdungar, djur- och fågelliv samt vädrets makter göra vilken utflykt som helst spännande. Naturen och djurlivet som Kökar erbjuder är en upplevelse!

Välkommen till Kökar!


  Kort om Kökar

 
Byar
Karlby, Hellsö, Österbygge, Finnö, Söderby, Överboda, Kyrkogårdsö
Areal
totalt 2101,1 km² ,varav land 63,6 km², resten är hav
Invånarantal
ca 250 personer och ca 130 hushåll
Språk
svenska
Näringar
sjöfart, handel, turism, jordbruk och fiske
Kommunikationer
Dagliga färjförbindelser med fasta Åland och Åboland, Finland