Kommunal service

Postlador_jjansson 

Kökars kommun har, trots sin litenhet, en fullt utbyggd kommunal service som täcker alla områden som även finns i större kommuner.

Här finns en fin, välutrustad grundskola med duktig lärarkår. Kökars bibliotek ligger i samma byggnad. Dagvården är välordnad med daghem för alla barn. Här finns även hälsovård, läkarmottagning och ett nybyggt omsorgshem.