Äldreomsorg

sommaraengen1_brolin

De senaste tiotals åren har möjligheten till att bo kvar i hemmet eller i ett äldreboende på Kökar ökat.När behovet av en annan boendeform upstår, ska man så långt som möjligt kunna få det utan att flytta ifrån Kökar.

Närståendevård

Stödet för närståendevård består av ett vårdarvorde till närståendevårdaren, dels stöd och tjänster till den vårdbehövande och närståendevårdaren. En plan över vård och service upprättas vid ett hembesök av socialsekreteraren, föreståndaren, klienten och vårdaren.

Serviceboendet Sommarängen

Serviceboendet Sommarängen ligger i Hellsö by, invid daghemmet Barnängen. Sommarängen totalrenoverades och byggdes till under åren 2010-2011 under devisen Trygghet och Trivsel.

Sommarängen erbjuder ett tryggt boende i hemlik miljö, med yrkeskunnig personal dygnet runt. Vårdplanen görs individuellt och utgår från de boendes behov. De boende får i mån av möjlighet och intresse delta i boendets vardagliga sysslor. Därtill finns dagligen olika aktiviteter som anordnas av kommunen, kyrkan eller olika föreningar. Närheten till hav och natur inspirerar till längre promenader, men de nybyggda altanerna ger även möjlighet till korta promenader på plant underlag, eller att bara att sitta ute och njuta av den friska luften.

sommaraengen_och_laengan1_brolin

Boendeformer

Sommarängen erbjuder tre boendeformer, allt från egen lägenhet till boende på demensenheten. Det finns elva platser i eget rum för effektiviserat serviceboende, där klienter med stora vårdbehov vårdas med personal dygnet runt. Av de elva platserna är fem avsedda för personer med svåra minnesstörningar. Alla rum är utrustade med alarm, säng, sängbord, stort badrum med dusch, samt flera garderober. I övrigt möbleras rummet av den som bor där. Måltiderna intas gemensamt, men det finns tillgång till kök och samlingsrum.

I anslutning till Sommarängen ligger Sommarlängan, en byggnad med fyra servicelägenheter för självständigt boende. Lägenheterna är utrustade med alarm och de boende har tillgång till hemservice. Lägenheterna består av tre ettor på 40m2 och en tvåa på 52m2. Hyran för en lägenhet är även den 7,50 €/m2 för utomstående, exklusive el och MISE-avgift.

Sommarängen erbjuder även, i mån av utrymme, avlastingsplatser och korttidsboende. För anhöriga finns det övernattningsmöjlighet i anhörigrum.

sommaraengen_matsal2_mthomassonCentralkök

Kommunens centralkök finns på Sommarängen. Här tillagas mat för kommunens olika verksamheter såsom skola, daghem och äldreomsorg. Daghemsbarnen och personalen äter tillsammans med de boende på Sommarängen i den trivsamma matsalen. Även lokalbefolkningen är välkommen att äta lunch här. 

Hälso- och sjukvård

Målsättningen med verksamheten är att de boende ska kunna åldras värdigt i livets slutskede. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan närvårdare, anhöriga, Ålands hälso- och sjukvård och hälsovårdare. Hälsovårdarna på Kökar och personalen på Sommarängen möts regelbundet varje vecka. ÅHS läkare besöker Sommarängen i samband med de läkarmottagningar som sker i kommunen. 

Kontaktuppgifter, Sommarängen
Föreståndare
638301/0405184838
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Övrig personal
638302
 
Norrgårds
0401629908
 
Kökspersonal
638303
 
Fastighetsskötare
0400831691