Kökars brandkår

Kökar kommun äger brandkårshuset, brandbilarna och inventarierna, men brandkårsarbetet sköts av den frivilliga brandkåren.

Brandkåren övar första måndagen i månaden kl. 19.00. Övningen föregås av ett provlarm kl. 17.00. Brandkåren har även ungdomsverksamhet.

E-post: brandkar(at)kokar.ax

Ordförande: Agneta Finneman

Kårchef: Rainer Eriksson

brandbil