Färdtjänst

Mjoelkkannor_mwahlbaeckDe äldre inom kommunen kan söka färdtjänst hos socialnämnden. I ansökan ska ett läkarutlåtande ingå.

Färdtjänst gäller inte resor som görs för t.ex. läkarbesök, fysioterapi, labratiorie- och röntgenundersökningar, samt utprovning av hjälpmedel. Dessa resor ersätts av FPA. Färdtjänst beviljas enligt socialvårdsförordningen och handikappservicelagen.