Kommunalteknisk verksamhet

oppsjoen_mthomassnKökar har en egen insjö, Oppsjön, som försörjer kommunen med färskvatten. Vattnet, ca 15 000 m3 per år, distribueras i stort sett till alla byar på fasta Kökar. Vattnet är av mycket god kvalitet. Provtagningar sker regelbundet.

Avloppsledningsnätet är utbyggt i Karlby och Hellsö. Ett nytt reningsverk har byggts år 2011-2012 i Hellsö. Reningsverket i Karlby har förnyats år 2013.

Anslutningsavgifter 2016:

Vattenanslutningsavgift

Grundavgift                                             1.500,00 €

Per lägenhet (anslutningspunkt)                450,00 €

Avloppsanslutningsavgift

Avloppsanslutning till självfall                    1.700€ + 600€/lägenhet

Avloppsanslutning med egen pump

och egen elanslutning                               1.300€ +  300€/lägenhet

Bruksavgift 2016, plus moms:

Vatten: Grundavgift 100 €, kubikmeterpris 2,40 €

Avlopp: 3,40 € per kubikmeter för anslutna till avloppsnätet.

Mottagningsavgift för septiktankslam från slutna system 10 € per kubikmeter.

Mottagningsavgift för septiktankslam från 3-kammarbrunn 30 € per kubikmeter.