Kommunalteknisk verksamhet

oppsjoen_mthomassnKökar har en egen insjö, Oppsjön, som försörjer kommunen med färskvatten. Vattnet, ca 15 000 m3 per år, distribueras i stort sett till alla byar på fasta Kökar. Vattnet är av mycket god kvalitet. Provtagningar sker regelbundet.

Avloppsledningsnätet är utbyggt i Karlby och Hellsö. Ett nytt reningsverk har byggts år 2011-2012 i Hellsö. Reningsverket i Karlby har förnyats år 2013.