Renhållning

Säckhämtning eller avlämning till Återvinningscentral (ÅVC)

berg1_henrikssonRenhållningen på Kökar sker antingen genom säckhämtning, eller genom att man själv för avfallet till den mobila ÅVCn.

Vill man ha märken för säckhämtning beställer man dessa direkt från Mise på tel. +358 18 23 844. De kommer sedan med posten. Ett märke klistras på varje säck med brännbart restavfall som man lägger ut längs soprundan.

Man bör täcka avfallet med t ex en låda, extra sopsäckar, eller skottkärran.

Då man väljer avlämning är skillnaden att säckarna förses med ett sopmärke och förs till den mobila ÅVCn. Fördelarna med hämtning är att det är billigare, enklare och bekvämare.

Observera att säckar med märken för säckhämtning inte kan lämnas direkt till ÅVC, och att säckar med sopmärken inte kan lämnas längs soprundan.

Avgifter

För avgifter, se MISEs hemsida.

Mobil återvinningscentral

MISEs mobila ÅVC besöker Karlby brandstation en gång i månaden, under högsäsong två gånger per månad. 

Till den mobila återvinningscentralen kan hushåll och fritidshusägare enkelt lämna samma sorts avfall som till en vanlig ÅVC. 

Oberoende av vilka sopmärken du använder kan du lämna följande avfall till ÅVC vid uppvisande av MISE-kort:

 • hushållets farliga avfall - utan avgift
 • hushållsapparater - utan avgift
 • impregnerat trä (mindre mängder) - utan avgift
 • lysrör och lågenergilampor - utan avgift
 • porslin/keramik, en hink - utan avgift
 • planglas/dricksglas, en hink - utan avgift
 • omålat trä (mindre mängder) - utan avgift
 • brännbart restavfall i säck - sopmärke eller mot fakturerering
 • deponiavfall  120 l säck- sopmärken eller mot fakturering
 • möbler - faktureras enligt prislista

Återvinningsstation

I den allmänna återvinningsstationen kan man lämna:

 • Returpapper som tidningar och reklam
 • Wellpapp och kartong
 • Aluminiumburkar
 • Metall (metallförpackningar)
 • Glas
 • Tetror
 • Hårdplast

FARLIGT AVFALL LÄMNAS TILL DEN MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Obs! Ifall sorteringen är bristfällig eller om otillåtet avfall lämnas in kan stationen dras in.

OBS!!! Använd återvinningsstationerna endast till det de är avsedda för!!

Kökars renhållning sköts av Ålands Miljöservice, MISE. 

Sopavgifterna är fastställda av Ålands miljöservice (MISE). Information om avgifterna finns på MISEs hemsida eller fås från MISEs kundtjänst tel +358 18 23 844. Vid frågor, kontakta MISE.

Hämtningsentreprenör på Kökar är Johan Engdahl, mobitel. 0400 529 603.