Sjöbevakning

sjoebevakningen_jfagerstroemSjöbevakningsstationen på Kökar tillhör Västra Finlands sjöbevakningssektion. Sjöbevkningen övervakar vattnen och handhar även i viss mån polisärenden. Stationen kan även ta emot besök i grupper, enligt överenskommelse med befälhavaren.

Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som berör den maritima säkerheten.

Till sjöbevakningens viktigaste uppgifter hör att upprätthålla gränssäkerheten, sköta sjöräddningstjänsten samt övervaka miljöskydd till sjöss och bekämpa miljöbrott.

För att effektivt kunna utföra sina uppgifter samarbetar sjöbevakningen aktivt med olika myndigheter, särskilt polisen, tullen och landskapsregeringen.

Mariehamns sjöbevaknings telefonnummer +358 18 57055.

Sjöräddningens nationella alarmnummer 029 41000
Allmänt nödnummer 112.