Kökars grundskola

skolan_och_strommen_mthomasson

Kökars grundskola ligger vackert belägen i Karlby vid Finnö ström.

På skolgården finns både linbana, karusell, sandlåda, fotbollsplan, lusthus (som heter Uteklassen) och klätterställning. Föreningen Hem och Skola på Kökar har köpt in en stor del av detta till skolan. Berget bakom skolan är också en uppskattad lekplats.

År 2000 totalrenoverades och byggdes skolan till, och den har alla specialutrymmen som behövs i undervisnings- och klubbverksamhet. I skolan finns också kommunens allmänna bibliotek. Skolans utrymmen används också flitigt på kvällarna av föreningar och privatpersoner.

skolan5_mthomasson

Läsåret 2017-2018

I skolan går läsåret 2017-2018 18 elever och lärarna är fem stycken. Här jobbar också tre assistenter. Det stora antalet pedagoger innebär att elevernas individuella behov mycket långt tillgodoses. Eleverna är indelade i basgrupper (åk 1-6, samt 7-9). Nytt för 2017 är kompanjonlektioner i åk 2-6. Det innebär att i en del ämnen finns det två lärare i gruppen. Skolan har lyckats väl med att rekrytera behörig och kompetent personal.

Detta läsårs tema är det samma som i alla åländska skolor; Finland 100 år tillsammans, samt vårt eget Grön Flagg-tema; närmiljö och ekologiskt fotavtryck. 

Rådet

I år finns det ett gemensamt elev- och miljöråd, Rådet, i skolan. Det består av fyra elever från åk 6-9 och en elev från åk 2-5. Eleverna byts ut från höst- till vårtermin. Rådet jobbar med Grön Flagg- och miljöfrågor, samt för elevernas trivsel i skolan.

Skolans arbetssplan

Kontaktuppgifter:

Lärarrum, kök, telefon: + 358 18 55745

Skolföreståndare och lärarrum, telefon: + 35840 7721635

E-post: skolan(at)kokar.ax

Adress: 

Kökar Grundskola

Karlby

22730 Kökar