Kökars grundskola

skolan_och_strommen_mthomasson

Kökars grundskola ligger vackert belägen i Karlby vid Finnö ström.

På skolgården finns både linbana, karusell, sandlåda, bollplank och fotbollsplan. Förra läsåret fick vi ett lusthus som döptes till Uteklassen och i höstas byttes den gamla klätterställningen ut mot en ny. Dessa nya förvärv köpte föreningen Hem och Skola på Kökar till skolan. Berget bakom skolan är också en uppskattad lekplats där kojbyggen är populära.

År 2000 totalrenoverades och byggdes skolan till, och den har alla specialutrymmen som behövs i undervisnings- och klubbverksamhet. I skolan finns också kommunens allmänna bibliotek. Skolans utrymmen används också flitigt på kvällarna av föreningar och privatpersoner.

skolan5_mthomasson

Läsåret 2015-2016

I skolan går läsåret 2015-16 22 elever och lärarna är sex stycken. Här jobbar också tre assistenter. Det stora antalet pedagoger innebär att elevernas individuella behov mycket långt tillgodoses. Eleverna är indelade i basgrupper (åk 2-3, 4-6 samt 7-9), men i de flesta undervisningsgrupper finns endast två årskurser samtidigt. Detta betyder i år max 12 elever/undervisningsgrupp. Skolan har lyckats väl med att rekrytera behörig och kompetent personal.

Detta läsårs tema är en aktiv skola, ett sunt liv, studieteknik samt drama. I undervisningen kommer temana att synliggöras bl.a. genom besök av läsinspiratörer och temadagar.

Elevråd

Skolans elevråd består av fyra elever från åk 7-9 och de jobbar för en bättre skolmiljö. Elevrådet ordnar också olika händelser under läsåret, t.ex. filmkvällar och program till skolfreden.

Miljöråd

Miljörådet består av elever från åk 1-9 och rådet jobbar för en bättre miljö både i skolan och på Kökar. Skolan har sedan flera år tillbaka varit en Grön Flagg-skola och i december 2014 beviljades vi status på hållbar nivå. Skolans hemsida med händelsekalender finns under adressen www.kokargsk.eu.

Skolans arbetssplan 2015-2016

Kontaktuppgifter:

Lärarrum, kök, telefon: + 358 18 55745

Skolföreståndare och lärarrum, telefon: + 35840 7721635

E-post: skolan(at)kokar.ax

Adress: 

Kökar Grundskola

Karlby

22730 Kökar