Kulturella gemenskaper och fritidsaktiviteter

Kökar har ett rikt kulturliv. Här finns bland annat ett spelmanslag och en konstnärskoloni. De lokala föreningarna och sammanslutningarna är talrika och engagerar.

Gemenskapen är viktig för oss på Kökar. Vi gör ofta saker tillsammans, gammal som ung. Man kan sjunga, spela, delta i kurser, aktivera sig i föreningar.

Du är välkommen att delta!

 

grillfest3_mthomasson