Föreningen Franciskus på Kökar r.f

kerstin philip paulFöreningen Franciskus på Kökar anordnar varje år Franciskusfesten på Hamnö.

Ordförande: Christian Pleijel
Vice ordförande: Kerstin Gäddnäs
Ledamöter:

Peter Karlsson
Lennart Koskinen
Iris Ericsson
Philip Hällund
Gun Lindblom
Suppleanter:

Lars Thillman
Yvonne Rubey

Medlemsavgift 10e

Ålandsbanken 660100-1066240
IBAN FI4066010001066240
SWIFT/BIC AABAFI22

Föreningens hemsida hittar du på: http://www.franciskus.ax