Jakt och fiske

aelg_brolin

 

På Kökar finns ett älgjaktlag som årligen skjuter ca 15 älgar. Älgbeståndet på Kökar är stort i förhållande till resten av Åland. Jaktledare är Jens Aalto.

Det finns även flera rådjursjaktlag.

Kökar Jaktvårdsförening är lagstadgad och har sina lokaler på Vikingalund.

 

Byalag, samfälligheter och fiskelag

Det finns flera byalag, samfälligheter och fiskelag. Finnö fiskelag och samfällda, samt Karlby fiskelag hyr ut båtplatser vid bro.

Överboda fiskelag

Karlby samfällighet/fiskelag