Karlby samfällighet/fiskelag

karlby1_mthomassonOrdförande: Jens Aalto, tel. 0400864847, marielund(at)pp.inet.fi

 


Allt fiske under fiskens lektid (islossningen – 15 juni) är förbjuden på följande platser:

Söderängsfladan, Husösund, Brändholmsfladan, Lindöfladan.

Mantalsskrivna personer som är bosatta i Fastighets Ab Horsklints lägenheter samt kommunens bostäder i Karlby har möjlighet att husbehovsfiska med två stycken nät i Karlbysund på Karlbyvattenområdet utan kostnad.

Fiskekort

Fiskekort säljs i Bageriets café i Karlby under öppettider, tel. 018-43900, även online på  www.visitaland.com/gora/fiske-aland

  • Dagskort        8 € /person
  • Veckokort       30 € / person
  • Årskort           85 € / person 

Minimimåtten för fiske på Åland är:

  • Lax 60 cm
  • Öring 50 cm
  • Gädda 55 cm
  • Sik 35 cm

Fiska inte mer än vad du behöver och konkurrera inte med lokala fiskare genom att sälja din fångst.

Håll naturen ren.

Du får inte elda utan markägarens tillstånd.

Ta hänsyn till fåglar o djur. Speciellt sjöfågelungar.

 

Vi önskar dig en god fiskelycka!