Öfverboda fiskelag och samfällda

sjoebodar11_brolin

Överboda fiskelag är en sammanslutning av vattenägare som tagit till sin uppgift att förvalta byns fiskevatten på bästa sätt för dem som bor och vistas här och som vill att återväxten av fisk ska tryggas. Inkomsterna från fiskekorten används till årlig utplantering av fisk samt till allmännyttiga ändamål. Ordförande är Rainer Eriksson.

Fiskekort

Fiskekorten säljs i första hand online och vid Sandvik gästhamn och camping vid öppettider.

OBS! Respektera fiskeförbudet som gäller till 15 juni.

 • Dagskort      8e            
 • Veckokort    30e          
 • Årskort         85e

Fiskekortet 

 • - är personligt
 • - berättigar till fiske för husbehov med spö inom byns gränser

Det är ej tillåtet:   

 • - att fiska från land under tiden 15 april-15 juni
 • - att fiska i markerade lekområden under samma tid
 • - Långholmsfjärden är fredad från 1 januari till 15 juni

Minimimåtten för fiske på Åland är:

 • Lax 60 cm
 • Öring 50 cm
 • Gädda 55 cm
 • Sik 35 cm

Fiska inte mer än vad du behöver och konkurrera inte med lokala fiskare genom att sälja din fångst. 

Håll naturen ren.Du får inte elda utan markägarens tillstånd.

Ta hänsyn till fåglar o djur, speciellt sjöfågelungar.


Vi önskar dig en god fiskelycka!