Kökarkultur r.f.

baldersbraochsten henrikssonKökarkultur är en paraplyorganisation som har olika slag av verksamhet, såsom bildkonstcirkel med undervisning inom måleri.

Kökarform är skapat för att bygga förutsättningar för lokal hantverksproduktion, baserad på Kökars tradition, och Ålands skärgårds internationella gästateljé med verksamhet i Gamla Hälsogården.