Kören Kökarröster

Kören Kökarröster sedan 2013 en egen förening. 

Kören har en egen styrelse.

Varje vecka övar kören i församlingshemmet. Medlemsantalet varierar mellan 15 och 20.

Det finns ett tätt samarbete med Rådmansö skärgårdskör, Åbolands skärgårdskör och Föglö kyrkokör.

koekarroester1 koekarroester2