Medis

smedjan_brolin

Medis är ett utbildningscentrum som erbjuder mångsidiga utbildningstjänster åt alla ålänningar. Medis är både innovativ kursarrangör och traditionsbärare och erbjuder alla kommuninvånare möjlighet att inhämta nya kunskaper och färdigheter, vare sig det gäller studier i teoretiska eller praktiska ämnen, fortbildning, friskvård eller meningsfull fritidssysselsättning.

Medborgarinstitutet grundades år 1947 och upprätthålls av Mariehamns stad, men säljer tjänster till landsbygdskommunerna.

Kökars kontaktperson är Madelene Ahlgren-Fagerström, tfn 040 577 1914.

Kökars Medis på facebook.