Aktieteckning Kökarbutiken

butik

 

Målsättningen för Kökarbutiken AB UBV är att förverkliga en ny butik på Kökar som långsiktigt tryggar butikssituationen för boende, sommarstugeägare, turister och besökare.

De alternativ som undersökts är en satsning i den gamla butiken och en nybyggnad. Slutsatsen är att en nybyggnad är det enda ekonomiskt försvarbara alternativet.

En initial budget och nybyggnadsplan visar att det är möjligt att förverkliga en butik till midsommar om vi får in tillräckligt med aktiekapital. Ju fler aktier som tecknas desto bättre blir förutsättningarna. Målsättningen är dock att få in minst 50.000 euro i aktiekapital.

Den nya butiksbyggnaden är tänkt att uppföras ett stenkast från gästhamnen i Karlby väster om bageriet. Förutom aktiekapitalet kan man räkna med att få 30% av investeringen i bidrag. Resterande del finansieras via banklån. Totalkostnaden för projektet beräknas till ca 350-400.000 Euro.

Du har nu möjlighet att bidra till en av Kökars viktigaste byggstenar genom att teckna aktier i bolaget.

I första hand är tanken att driften av butiken skall ske i samarbete med en fristående företagare då detta ger de bästa förutsättningarna för en god lönsamhet.

För att hinna få en butik i drift till sommaren bör byggstart vara i början av mars. Innan beslut tas om byggstart behövs en uppfattning om aktiekapitalets storlek. Därav den korta tiden för att teckna aktier. Det är därför viktigt att aktierna tecknas så fort som möjligt.

Aktiens pris är satt till 400€ och ska vara inbetald senast den 5 mars. Teckna gärna flera aktier. Varje aktie ger en röst på bolagsstämman. Om projektet av någon anledning inte genomförs återbetalas aktieinsatserna.

Inbetalning sker till konto ANDELSBANKEN FI65 5578 0420 1804 58, BIC OKOYFIHH (från utlandet)

Meddelande: Förnamn Efternamn och e-post eller telefonnummer.

För mer information kontakta: Johan Rothberg +358 40 052 93 33, johan(at)aland.net