Företagarföreningen Kökars företagare r.f.

Företagarföreningens främsta uppgift är att fungera som en intresseorganisation för små och medelstora företag och företagare på Kökar.

Syftet är att befrämja företagarverksamhet, sund konkurrens och samarbete mellan företagen. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningen hjälper, i mån av möjlighet, nya företagare att etablera sig. Det är medlemmarna som formar föreningens verksamhet, genom att komma med önskemål och förslag på aktiviteter och aktioner.

Föreningen vill:

  1. representera sina medlemmar i förhållande till landskaps- och kommunalförvaltningen på sitt verksamhetsområde genom att göra förslag och uttalanden, samt ta initiativ och därigenom befrämja och stöda de små och medelstora företagens ekonomiska, samhälleliga och arbetsmarknadspolitiska ställning.
  1. idka informations-, publikations-, rådgivnings-, utbildnings- och forskningsverksamhet i frågor som gäller näringslivet.
  1. befrämja förutsättningarna för ett aktivt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare på det egna verksamhetsområdet.
  1. arrangera utfärder, fester och andra evenemang för att tillgodose medlemmarnas behov av rekreation och fritidsverksamhet.
  1. bevaka och tillgodose medlemmarnas övriga gemensamma intressen.

Välkomna med i Kökars Företagare rf!

Kontaktperson:

Johannes Jansson, info(at)service.ax, tel. 04573427404