Dagens väder

Vädret Kökar

Kommande händelser

söndag 26 november
kl. 12:30 -
Högmässa i församlingshemmet

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Kyrkosyföreningens möte

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Andakt

måndag 27 november
kl. 17:30 -
Gudstjänstsgruppens möte

måndag 27 november
kl. 18:00 -
Danskurs på skolan

måndag 27 november
kl. 19:00 -
Kökarröster övar

Företagsam Skärgård

logo_foeretagsamskaergardFöretagsam skärgård är en förening som bildats av de sex åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Syftet är att befrämja inflyttning, företagsetablering, råd och stöd inom näringslivet samt kompetenshöjande åtgärder.
Föreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till befintliga och potentiella företag, samt hjälper till med frågor kring val av företagsform, näringsrätt, exempel på finansiering, vilka stöd som finns, anmälan och tillståndsansökan, framtagande och ifyllande av blanketter, kontakter med myndigheter med mera.
Föreningen är också huvudman för flera projekt som är till för att hjälpa företagare.


Skärgårdsakademin Företagsam Skärgård har blivit beviljat ett drygt 3 årigt projekt från Europeiska Socialfonden gällande utbildning av företagare och potentiella företagare inom främst informations- och kommunikations- teknologier. Projektet kallas Skärgårdsakademin. Utbildningen skall innehålla dels gemensamma seminarier men framförallt individuell handledning precis gällande det som ni som företagare behöver, på den tid det passar er, på er arbetsplats eller annan lämplig plats. Temana inom projektet är bland annat: Grundläggande kunskaper i Office, bokföring, e-handel, e-marknadsföring, ny teknik, design, e-tjänster, etc. Detta kommer att starta på allvar i början av 2017. Vi söker just nu därför efter personer som vill agera handledare men även redan nu kan intresserade företagare höra av sig till undertecknad. Hälsningar Kristian

 Information från skärgårdsutvecklaren

Skärgårdsutvecklarens arbete detta år går mest ut på att bygga upp grunden för verksamheten samt till framställande av material, så som broschyrer som behövs vid olika tillfällen där skärgården marknadsförs. All form av förslag på innehåll och upplägg uppskattas! Även gällande hur och var Företagsam Skärgård skall bli mer synliga. Olika samarbeten söks aktivt samt olika projekt att medverka som är relevant för skärgårdens utveckling. Företagsam skärgård är gärna part i projekt och tips på detta mottages gärna.

Kom gärna med önskemål om vad du eller ditt företag har behov av i utvecklingsväg så kan vi tillsammans söka en lösning. Jag kommer gärna och berättar om mig och verksamheten vid olika tillfällen.


Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter

Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv och åtgärder som främjar boende och inflyttning.

Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med:

  • Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och företagsutveckling
  • Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc.
  • Lotsning och hjälp med ansökningar
  • Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården inom Företagsam Skärgårds intresseområden
  • Allt är kostnadsfritt!

Övrigt: Egentligen det mesta som rör Ålands skärgård gör jag mitt bästa för att bistå med, så tveka inte att ta kontakt!

Det som jag inte kan svara på själv tar jag reda på.

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren Kristian Packalén:  

e-post: kpackale(at)gmail.com

Tel. 0451218450