Företagsam Skärgård

logo_foeretagsamskaergardFöretagsam skärgård är en förening som bildats av de sex åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Syftet är att befrämja inflyttning, företagsetablering, råd och stöd inom näringslivet samt kompetenshöjande åtgärder.
Föreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till befintliga och potentiella företag, samt hjälper till med frågor kring val av företagsform, näringsrätt, exempel på finansiering, vilka stöd som finns, anmälan och tillståndsansökan, framtagande och ifyllande av blanketter, kontakter med myndigheter med mera.
Föreningen är också huvudman för flera projekt som är till för att hjälpa företagare.


Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter

Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv och åtgärder som främjar boende och inflyttning.

Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med:

  • Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och företagsutveckling
  • Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc.
  • Lotsning och hjälp med ansökningar.
  • Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården inom Företagsam Skärgårds intresseområden.
  • Allt är kostnadsfritt!

Övrigt: Egentligen det mesta som rör Ålands skärgård gör jag mitt bästa för att bistå med, så tveka inte att ta kontakt!

Det som jag inte kan svara på själv tar jag reda på.

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren Kristian Packalén:  

e-post: kpackale(at)gmail.com

Tel. 0451218450