Starta ditt eget företag!

På Kökar finns goda möjligheter att etablera sin verksamhet genom goda kommunikationer, både österut och västerut, modern kommunikationsteknik och attraktivt boende.

Här finns bland annat behov av rörmokare, snickare, målare, frisör, massör, grönsaksodlare, fiskare och bilmekaniker.

Funderar du på att starta eget?

I skärgården finns vissa fördelar för egenföretagare i form av både bidrag och annan hjälp.

Kökars företagarförening hjälper gärna nya företagare med lokala frågor angående etablering etc. Kontakt fås via kommunen.

Skärgårdsutvecklaren Kristian Packalén har följande kontaktuppgifter: 

kpackale(at)gmail.com, tel. 0451218450.

Ålands Näringsliv hjälper också gärna till.

Kökars kommun hjälper vid behov till med att skaffa lämplig mark och lämpliga utrymmen för uppstartande av företag.
Kontakta kommundirektör Kurt Forsman, telefon +358 18 55921 eller +358 40 7693737, för att få mer hjälp.