Utveckla din hembygd!

sjoebodar och syren brolinLeader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leadermetoden gör det möjligt för invånare på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap, engagemang och lokalt initiativ uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.

Leader på Kökar

Sex av 77 landsbygdsutvecklingsprojekt och två av 37 fiskerirelaterade projekt genomfördes med Leader-metoden i Kökar under perioden 2009-2015.  

53 541 € i totalt off. stöd till projekt på Kökar, 49 % (landsbygds-) /80 % (fiskeriprojekt) stöd i medeltal, 140 engagerade individer (i fem landsbygdsprojekt) och 1329 talkotimmar (i fem landsbygdsutvecklingsprojekt).

Strategin för perioden 2015-2020, samt en ansökningsguide, finns att ladda ner på hemsidan www.leader.ax.

Registrerade organisationer kan ansöka om 60% i projektstöd. Projektet behandlas av den lokala aktionsgruppen (LAG).

Projekten som prioriteras skall vara allmännyttiga, innovativa, ta hänsyn till miljön, främja samarbete och/eller öka attraktionskraften för att bo och leva på landsbygden.

I strategin finns tre olika tyngdpunkter, under vilka projekten hör: Landsbygdsutveckling, Miljö och Kunskap.

Går ni i projekttankar? Hör av er till oss! Kontorets kontaktuppgifter: info(at)leader.ax, tel. 15 530, 0457 34 50 450. Ordförandes kontaktuppgifter: Kristian Packalén: kpackale(at)gmail.com, tel. 0451218450 

Leader Åland

Leader Finland