Kommande händelser

söndag 26 november
kl. 12:30 -
Högmässa i församlingshemmet

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Kyrkosyföreningens möte

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Andakt

måndag 27 november
kl. 17:30 -
Gudstjänstsgruppens möte

måndag 27 november
kl. 18:00 -
Danskurs på skolan

måndag 27 november
kl. 19:00 -
Kökarröster övar

Utveckla din hembygd!

sjoebodar och syren brolinLeader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leadermetoden gör det möjligt för invånare på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap, engagemang och lokalt initiativ uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.

Leader på Kökar

Sex av 77 landsbygdsutvecklingsprojekt och två av 37 fiskerirelaterade projekt genomfördes med Leader-metoden i Kökar under perioden 2009-2015.  

53 541 € i totalt off. stöd till projekt på Kökar 49 % (landsbygds-) / 80 % (fiskeriprojekt) stöd i medelta:l 140 engagerade individer (i fem landsbygdsprojekt) och 1329 talkotimmar (i fem landsbygdsutvecklingsprojekt).

Strategin för perioden 2015-2020, samt en ansökningsguide, finns att ladda ner på hemsidan www.leader.ax från januari 2016.

För den ivrige är den nya periodens första deadline för mottagandet av projektansökningar 28.2.2016.

Registrerade organisationer kan ansöka om 60% i projektstöd. Projektet behandlas av den lokala aktionsgruppen (LAG).

Projekten som prioriteras skall vara allmännyttiga, innovativa, ta hänsyn till miljön, främja samarbete och/eller öka attraktionskraften för att bo och leva på landsbygden.

I strategin finns tre olika tyngdpunkter, under vilka projekten hör: Landsbygdsutveckling, Miljö och Kunskap.

Går ni i projekttankar? Hör av er till oss! Kontorets kontaktuppgifter: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 15 530, 0457 34 50 450 Ordförandes kontaktuppgifter: Kristian Packalén Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 0451218450 

Leader Åland

Leader Finland

Sex av 77 landsbygdsutvecklingsprojekt och två av 37 fiskerirelaterade projekt genomfördes med Leader-metoden i Kökar under perioden 2009-2015. 

53 541 € i totalt off. stöd till projekt på Kökar

49 % (landsbygds-) / 80 % (fiskeriprojekt) stöd i medeltal

140 engagerade individer (i fem landsbygdsprojekt)

1329 talkotimmar (i fem landsbygdsutvecklingsprojekt)

Totalt på Åland genomfördes 114 projekt inom de båda programmen tillsammans och siffror från de 77 landsbygdsutvecklingsprojekten visar på ett engagemang av 3022 personer, 98 organisationer och

22 010 talkotimmar.

Programmen är nu avslutade och hösten 2015 godkändes Leader Åland som genomförare av Leaderdimensionen på Åland även under 2015-2020.  Strategin för perioden, samt en ansökningsguide, finns att ladda ner på hemsidan www.leader.ax från

januari 2016.