regnbage2_mthomasson

 

Information om aktieteckning Kökarbutiken

 

Klicka på länken ovan för mer information om du är intresserad av att stöda en nysatsning i butik på Kökar. Alla är välkomna att delta.

 

 

 

Kökar var 2017 en av 10 finalister i Årets Utflyktsmål-tävlingen, som Finlands Mässcentrum ordnade i samband med GoExpo-mässan i Helsingfors mässcentrum 17-19.3.2017.

Temat för tävlingen var historiska destinationer, eftersom Finland i år har 100-års jubileum. Kökar valdes ut av ett kvalificerat råd bland 140 föreslagna destinationer. Förutom destinationens historiska värden togs det även hänsyn till destinationens service, mångsidighet och förnyelse under den senaste tiden.

Kökar är...

... en ögrupp i Ålands yttersta skärgård, mellan Finland och Sverige. Du tar dej hit med skärgårdsfärjor som dagligen trafikerar kommunen, både från fasta Åland och från den åboländska skärgården.

... ett unikt, modernt miniatyrsamhälle. Här finns hotell, två gästhem, tre gästhamnar, sommartid flera restauranger och caféer, guidade båtturer, samt ett fantastiskt hembygdsmuséum och vackra vandringsleder. Trots att Kökar är är en liten kommun finns högklassig barnomsorg, skola, hälsovård och äldreomsorg. Här finns även service som livsmedelsbutik, post med banktjänster och apoteksskåp, samt ett bibliotek.

... även unikt historiskt sett, mycket tack vare sitt strategiska läge invid den naturliga djupvattenled som sträcker sig upp väster om Kökar. Här finns Otterböte bronsåldersboplats från ca 1000 f.Kr, ruiner av ett medeltida franciskanerkloster från ca 1450, rester av befästningar från världskrigen, samt Källskär, med friherre Göran Åkerhielms fascinerande trädgårdsanläggning. Glöm inte heller de spännande berättelserna! Berättelser både om människor som kommit hit, men även om dem som levt här i århundraden, främst av havet: Kökarsborna. I Kökars hembygdsmuseum hittar du historierna om fiskare, bönder, emigranter, lärare och forskare.

... sprängfyllt av vackra vyer! Förutom att havet alltid är nära, kan variationen av släta röda och grå klippor, karga bergspartier, lummiga skogsdungar, djur- och fågelliv samt vädrets makter göra vilken utflykt som helst spännande. Naturen och djurlivet som Kökar erbjuder är en upplevelse!

Välkommen till Kökar!


  Kort om Kökar

 
Byar
Karlby, Hellsö, Österbygge, Finnö, Söderby, Överboda, Kyrkogårdsö
Areal
totalt 2101,1 km² ,varav land 63,6 km², resten är hav
Invånarantal
ca 250 personer och ca 130 hushåll
Språk
svenska
Näringar
sjöfart, handel, turism, jordbruk och fiske
Kommunikationer
Dagliga färjförbindelser med fasta Åland och Åboland, Finland
 

KÖKART kulturfestival

kokartlogo

Den 26 januari samlades 18 personer på Brudhäll för att i en första workshop ta ställning till om vi ska ha en årlig kulturfestival på Kökar. Svaret blev ett enhälligt JA.

Följande är nu beslutat: Festivalens namn är KÖKART

Datum: sista veckan i augusti, i samband med Forneldarnas natt

Tema: De fyra elementen (jord, eld, luft, vatten)

Områden: Film, streetfood, arkitektur, musik, bildkunst, teater, debatt, jamsessions, folkmusik, meditation, körsång, Wiklöf konstutställning med mera.

2018: pilot

2019: första ”riktiga” festivalen