Service

promenad_mthomasson

Kökar Lanthandel erbjuder livsmedel och dagligvaror, men även bensin odyl. Sommartid finns också två minilivs.

Ytterligare hittar du ett postkontor med bankservice och medicinskåp, bibliotek med tillgång till Internet, samt hälsomottagning.

Observera att det inte finns någon bankautomat på Kökar!