Mycket att upptäcka på lilla Kökar!

Historiskt sett är Kökar unikt, mycket tack vare sitt strategiska läge invid den naturliga djupvattenled som sträcker sig upp väster om Kökar.

Här finns bronsålderslämningar, ruiner av medeltida franciskanerkloster, rester av befästningar från världskrigen, samt en mängd spännande berättelser. Berättelserna handlar om människor som kommit hit, men även om dem som levt här i århundraden, främst av havet: Kökarsborna.

I Kökars hembygdsmuseum hittar du historien om Kökarsborna; de som varit både fiskare, bönder, emigranter, lärare och forskare.