Roa dej och möt nya människor!

binder_loev_brolin

Stora delar av Kökars befolkning engagerar sig i de årliga stora evenemangen; unga och gamla, bofasta och sommarboende.

Evenemangen är ett tillfälle till skratt och umgänge. Man deltar i både arrangemang och festligheter.

Du är välkommen att delta!