Franciskusdagarna

Franciskusdagarna arrangeras den första helgen i juli varje år av föreningen Franciskus på Kökar.

Franciskusdagarna har blivit en tradition efter att franciskanerbröder från Assisi, Italien, besökte Kökar igen 450 år efter att Franciskusklostret på ön lagts ner. Franciskusfesten har nu blivit ett begrepp som sträcker sig långt utanför Nordens gränser. Festen är ekumenisk, det vill säga den når över religionsgränserna. Föreningen vill göra Franciskus budskap och gärningar synliga: det andliga, det kyrkliga, det historiska (kopplat till klostret på Kökar), det musikaliska och det miljöorienterade (kopplat till Franciskus kärlek till naturen).

Föreningen Franciskus på Kökar är nu med och skapar en pilgrimsled från Åbo över Åland, Ålands hav och Sverige till Trondheim – på medeltiden känt som Nidaros. Det kommer att bli den första pilgrimsleden i världen som går över vatten. 

uppvaktning_cpleijel

Franciskusfesten 2017, 30 juni-2 juli

pive

Årets fest har temat enkelhet.

Fredagen ägnas åt föreningens härbärge, konstutställning och andakter, lördagen åt pilgrimsmässa, föreningens framtid, Broder Kiljan, årets tema ”enkelhet” samt kvällskonsert, söndagen åt årsmöte, högmässa och friluftsfest.

Lördag 1 juli

0900 Pilgrimsmässa

1000 Öppet möte om föreningens projekt (härbärget, pilgrimsleden) och framtid bl a 40års-jubileeet år 2019

1200 Lunch vid församlingshemmet

1400 Broder Kilian. Recitation och sång i kyrkan

1600 Dialog i församlingshemmet på temat ”enkelhet” med biskoparna Björn Vikström och Lennart Koskinen

1900 Konsert i kyrkan med KökarRöster, Rådmansö skärgårdskör, stråkar och blåsinstrument

2000 Kvällsandakt

Söndag 2 juli

0900 Morgonandakt

1000 Årsmöte i församlingshemmet med val av styrelse

1130 Lunch vid församlingshemmet

1300 Luthersk högmässa med biskoparna Björn Vikström och Lennart Koskinen. Liturg Peter Karlsson

1500 Friluftsfest med preocession, sång, musik, hälsningar och kaffeservering

Festen avslutas

pilgrimssegling