KÖKART kulturfestival

kokartlogo

Den 26 januari samlades 18 personer på Brudhäll för att i en första workshop ta ställning till om vi ska ha en årlig kulturfestival på Kökar. Svaret blev ett enhälligt JA.

Följande är nu beslutat: Festivalens namn är KÖKART

Datum: sista veckan i augusti, i samband med Forneldarnas natt

Tema: De fyra elementen (jord, eld, luft, vatten)

Områden: Film, streetfood, arkitektur, musik, bildkunst, teater, debatt, jamsessions, folkmusik, meditation, körsång, Wiklöf konstutställning med mera.

2018: pilot

2019: första ”riktiga” festivalen