top of page

Fiske

Kökar har, på grund av sina fiskrika vatten, sedan urminnes tider varit ett centrum för fiske i Östersjön med ett flertal fiskeläger på bl.a Mörskär, Långskär och Kökars Ören. Fisket var uppdelat i två viktiga perioder, en på våren och en på hösten där höstfisket var viktigare. Då flyttade man ut till fiskelanden under hela veckan och kom hem på söndagen för att gå i kyrkan. På fiskeslanden bodde man i stugor eller fiskekojor. Kojorna var små och det kunde bo många personer i en och samma koja. Det hände också att man fick sova i skift. Fisket var naturligtvis helt beroende av vädret. Var det storm måste man vila och vänta. Det kallades ”skötheligt” på Kökar. Vid storm fick man också äta ”stormsoppa” som var kokad av saltströmming. Vid fint väder åt man färsk strömming eller torskhuvuden.  År 1928 bildades Kökar fiskeandelslag, som med båtsumpen Sjöbjörn fraktade levande fisk till Åbo och Stockholm till försäljning. Verksamheten pågick ända fram till år 1974. Den sista Sjöbjörn ligger på berget vid Sandvik gästhamn, som ett monument från en gången tid.

Karlby Samfällighet och fiskelag

Ordförande: Jens Aalto, tel. +358400864847, marielund(at)pp.inet.fi

 

Allt fiske under fiskens lektid (islossningen – 15 juni) är förbjuden på följande platser:

Söderängsfladan, Husösund, Brändholmsfladan, Lindöfladan.

Mantalsskrivna personer som är bosatta i Fastighets Ab Horsklints lägenheter samt kommunens bostäder i Karlby har möjlighet att husbehovsfiska med två stycken nät i Karlbysund på Karlbyvattenområdet utan kostnad.

Fiskekort

Fiskekort säljs i Bageriets café i Karlby under öppettider, tel. 018-43900, även online på  www.visitaland.com/gora/fiske-aland

  • Dagskort        8 € /person

  • Veckokort       30 € / person

  • Årskort           85 € / person 

Minimimåtten för fiske på Åland är:

  • Lax 60 cm

  • Öring 50 cm

  • Gädda 55 cm

  • Sik 35 cm

Fiska inte mer än vad du behöver och konkurrera inte med lokala fiskare genom att sälja din fångst.

Håll naturen ren.

Du får inte elda utan markägarens tillstånd.

Ta hänsyn till fåglar o djur. Speciellt sjöfågelungar.

 

Vi önskar dig en god fiskelycka!

bottom of page