Vad är bobarhet för dig?
Rate UsPoorFairGoodVery goodExcellentRate Us
Vad är viktigast för dig där du bor? (välj max tre)

Hållbarhet på Kökarsvis

Vi som bor här menar att det som avgör om vi är ett hållbart samhälle är om Kökar är en bobar ö.

  • De som är födda och uppvuxna här måste vilja bo kvar eller flytta tillbaka.

  • Nya familjer ska vilja flytta hit.

  • Det behöver finnas barn i skolan, arbete för vuxna, bostäder, förbindelser, service och trygghet.

Vår bobarhet är den viktigaste och mest konkreta delen av vår hållbarhet. Är vi inte bobara har vi ingen bärkraft och kommer att föråldras och avfolkas.

Select an option