Kungörelse

Anbud på båttransport mellan Kyrkågårdsö och Harparnäs inbegäres

Anbud inbegärs på båttransport mellan Kyrkogårdsö och Harparnäs  för en skolelev under tiden 15.04.2019 – 07.06.2019 och den 15.08 – 14.12.2019.

 

Anbud ges per körd tur. Antalet turer per vecka är fyra; tisdag-, onsdag-, torsdag- och fredagmorgon. I anbudet skall framgå med vilken båt transporten görs samt uppskattad tidsåtgång. Med anbudet skall lämnas besiktningsintyg för båt avsedd för transport av passagerare. Närmare upplysningar ger vik. skoldirektör Britt Lundberg mobil +3584575267450 eller britt.lundberg@kokar.ax.

Skolnämnden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta delar av inlämnade anbud om det med hänsyn till hela transportsystemet bedöms som ändamålsenligt.

Anbuden skall vara skolnämnden tillhanda senast den 4.01.2019 kl. 15.00 under adress: Skolnämnden i Kökar, vik skoldirektör Britt Lundberg,  22730 Kökar. eller via epost kokar@kokar.ax

 

 

Kökar den 10 december 2018.

Skolnämnden