top of page
Lagtings o kom

Kommunfullmäktige har slagit fast skattenivårena för nästa år.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte igår att den allmänna fastighetsskattesatsen halveras till 0,40%. Från 2020 väntas ett nytt system tas i bruk för fastighetsbeskattningen. I övrigt godkändes skattenivåerna oförändrat.

 

Fullmäktige godkände även kommunstyrelsens förslag till förändring

av taxan för uthyrning av grundskolans lokaler så att bofasta kökarbor befrias frånchyra på sammavvillkor som föreningar. 

 

Hela fullmäktiges protokoll finns att läsa här

Kommunfullmäktige har slagit fast skattenivårena för nästa år.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte igår att den allmänna fastighetsskattesatsen halveras till 0,40%. Från 2020 väntas ett nytt system tas i bruk för fastighetsbeskattningen. I övrigt godkändes skattenivåerna oförändrat.

 

Fullmäktige godkände även kommunstyrelsens förslag till förändring

av taxan för uthyrning av grundskolans lokaler så att bofasta kökarbor befrias frånchyra på sammavvillkor som föreningar. 

 

Hela fullmäktiges protokoll finns att läsa här

Får man sälja fisk, vilt och lokalproducerat kött från tamdjur?

Såhär säger ÅMHM:
Statsrådets förordning (FFS 1258/2011)om vissa verksamheter förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten säger att du får sälja fisk direkt till konsument eller matservering/restaurang upp till 5000 kg/år. Du får även sälja obesiktat kött av bl a högst 1000 frilevande harar, 50 rådjur, högst 10 älgar per år per jägare!

En duktig jägare hanterar ju köttet med god hygien och tillgång till jaktlag med styck hus är alltid ett stort plus i sammanhanget. Handtvätt är något man alltid skall tänka på liksom korrekt nedkylning av köttet.

Läs mera här

Försäljning av kött och fisk
bottom of page