top of page
Biblioteks- och kulturnämnden
Ordinarie ledamöter
Personliga ersättare
Mattsson Bengt
Ersättare
Gäddnäs Kerstin
Ersättare
Ahlgren-Fagerström Madelene
Ersättare
Hellström Krister
Ersättare
Engström Maj-Britt
Ersättare
Gottberg-Jansson Åsa
Ersättare
Mattsson Bengt
Ersättare
Gäddnäs Kerstin
Ersättare
Ahlgren-Fagerström Madelene
Ersättare
Hellström Krister
Ersättare
Engström Maj-Britt
Ersättare
Gottberg-Jansson Åsa
Ersättare
Föredragande
Finneman Catrin
Bildningsnämnden
Ordinarie ledamöter
Personliga ersättare
Ahlgren-Fagerström Madelene
Ordförande
Vuorinene Katariina
Vice ordförande
Eriksson Rainer
Ordinarie ledamot
Fagerström Helene
Ordinarie ledamot
Hellström Krister
Ordinarie ledamot
Ponthin Gunilla
Ersättare
Allgode Kerstin
Ersättare
Strand Maarit
Ersättare
Karlman Liselott
Ersättare
Engdahl Johan
Ersättare
Föredragande
Lindholm Kerstin
Byggnadstekniska nämnden
Ordinarie ledamöter
Personliga ersättare
Ponthin Bo
Ordförande
Eriksson Rainer
Vice ordförande
Bodmark Inger
Ordinarie ledamot
Nylund Robin
Ordinarie ledamot
Pleijel Gunilla
Ordinarie ledamot
Nordlund Tobias
Kommuntekniker
Sundström Joel
Ersättare
Eriksson Lotta
Ersättare
Sundberg Henrik
Ersättare
Finneman Kent
Ersättare
Sundström Gunnar
Ersättare
Föredragande
Eklund Conny
bottom of page