Nämnder
Biblioteks och kulturnämnden
 
Ordinarie medlemmar

Bengt Mattson, ordförande

Kerstin Gäddnäs, viceordförande

Marjatta Nuoreva-Westerberg

Nina Grönroos-Friman

Philip Hällund

Personliga ersättare

Maj-Britt Engström

Gunnar Sundström

Ulla Finneman

Ann-Louise Hellström

Kaj Westerberg

Byggnadstekniska nämnden
Kontaktuppgifter

Catrin Finneman

e-post

 
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Inge Sundström, ordförande

Kent Finneman, viceordförande

Leif Holmström 

Gunilla Pleijel

Inger Bodmark

Ralf Johansson

Joel Sundström

Gunnar Sundström

Lotta Nilsson

Henrik Sundberg

Närings- trafik- och inflyttningsnämnden
 
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Natalie Björk, ordförande

Casper Mickwitz, viceordförande

Jens Aalto 

Nina Grönroos-Friman

Johanna Henriksson

Harry Holmström

Johannes Jansson

Peder Blomsterlund

Lotta Eriksson

Johan Kalman

Skolnämnden
 
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Madelene Ahlgren-Fagerström, ordf.

Gunilla Ponthin, vice odförande

Rainer Eriksson

Krister Hellström

Katariina Vuorinen

Maarit Strand

Robert Persson

Johan Engdahl

Susanna Mickwitz

Liselott Karlman

Socialnämnden
 
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Rainer Eriksson, ordförande

Susanna Mickwitz, viceordförande

Siv Relander

Lotta Eriksson

Peder Blomsterlund

Diana Lundqvist