top of page

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Sundström Gunnar, ordförande

Holmström Harry vice ordförande

Aalto Jens

Fagerström Helén

Mickwitz Casper

Mickwitz Susanna

Sjöstrand Heidi

Sundberg Maria

Sundström Inge

Suppleanter

1 Hellström Krister

2 Engström Paul

3 Engdahl Johan

bottom of page