Kommunkansliet

Kökars kommunkansli hittar du i Kökars naturskönt belägna grundskola. Här finns Kökars kommuns centrala administration- Härifrån sköts även ekonomi, löner och sociala sektorn för Sottunga kommun.

Kansliets öppettider:

Vardagar       kl 10.00 - 14.00 

Lunchstängt kl 11.30 - 12.00.

Postadress

Kökars Kommun

Karlby

22730 KÖKAR

30477054624_cf3de65194_o.jpg

Vi som arbetar på kommunkansliet är kommundirektör Johan Rothberg, som arbetar deltid  jämna  veckor.  Kommunutvecklare Madelene Ahlgren-Fagerströmsköter löneräkning för Kökar och Sottunga, är ansvarig utgivare för KökarInfo. Hon arbetar också med kommunens framtidsfrågor såsom marknadsföring och inflyttning. Kommunens bokförare Gunilla Ponthin som ansvarar för ekonomi, bokföring och budgetering för Kökar och Sottunga.

Socialsekreterare Camilla Enberg sköter socialförvaltningen i Kökar och Sottunga. 

Skoldirektörsskapet sköts från Sottunga av Kerstin Lindholm.

 

Välkommen in! 

 

 

Lantbrukskansli
Kökars kommuns lantbruksadministration sköts som köptjänst av Jomala kommun. Lantbrukssekreterare Kerstin Lundberg kan du nå på lantbrukskansliet i Jomala

Kontaktuppgifter                                                                          Kommunens officiella e-post

med mottagnings bekräftelse

 
Namn
Befattning / verksamhet
Telefon
e-post
* Kökars kommun
-
Ahlgren-Fagerström Madelene
Kommunutvecklare
+358 18 55724
madelene.ahlgren-fagerstrom@kokar.ax
Barnängen
Daghem
+35855945
barnangen@kokar.ax
Biblioteket
-
+35855723
biblioteket@kokar.ax
Eklund Conny
Byggnadsinspektör/kommuntekniker
+3584573134612
byggnadsinspektor@kokar.ax
Enberg Camilla
Socialsekreterare
+358 40 487 9400
camilla.enberg@kokar.ax
Hellström Johanna
Skolföreståndare
+358407729798
johanna.hellström@kokar.ax
Kökar Grundskola
-
+358407729798
johanna.hellstrom@kokar.ax
Lindholm Kerstin
Utbildningschef
+358 40 516 5397
kerstin.lindholm@sottunga.ax
Ponthin Gunilla
Bokförare
+358 18 55829
gunilla.ponthin@kokar.ax
Rothberg Johan
Kommundirektör
+358 40 161 3589
johan.rothberg@kokar.ax
Sommarängen
Äldreboende
+35894573456406
sommarangen@kokar.ax
Strand Torbjörn
Fastighetsskötare
+358 40 083 1691
torbjorn.strand@kokar.ax
Vatten- och avloppsverket
-
+358407176300
info@kokar.ax

Svep till vänster med mobil.