top of page

Fakta om Kökar

Byar

Karlby, Hellsö, Österbygge, Finnö, Söderby, Överboda,

Kyrkogårdsö

Areal

Totalt 2101,1 km² ,varav land 63,6 km², resten är hav

Invånarantal

ca 240 personer och ca 130 hushåll

Språk 

Svenska

Näringar

Sjöfart, handel, turism, jordbruk, fiske, bageri och 

byggnadsverksamhet

Kommunikationer

Dagliga färjförbindelser med fasta Åland och

Åboland, Finland

Kökar är:

 

 • en ögrupp i Ålands yttersta skärgård, mellan Finland och Sverige. Du tar dej hit med skärgårdsfärjor som dagligen trafikerar kommunen, både från fasta Åland och från den åboländska skärgården.
   

 • ett unikt, modernt miniatyrsamhälle. Här finns hotell, två gästhem, tre gästhamnar, sommartid flera restauranger och caféer, guidade båtturer, samt ett fantastiskt hembygdsmuséum och vackra vandringsleder. Trots att Kökar är är en liten kommun finns högklassig barnomsorgskolahälsovård och äldreomsorg. Här finns även service som livsmedelsbutik, post med banktjänster och apoteksskåp, samt ett bibliotek.
   

 • även unikt historiskt sett, mycket tack vare sitt strategiska läge invid den naturliga djupvattenled som sträcker sig upp väster om Kökar. Här finns Otterböte bronsåldersboplats från ca 1000 f.Kr, ruiner av ett medeltida franciskanerkloster från ca 1450, rester av befästningar från världskrigen, samt Källskär, med friherre Göran Åkerhielms fascinerande trädgårdsanläggning. Glöm inte heller de spännande berättelserna! Berättelser både om människor som kommit hit, men även om dem som levt här i århundraden, främst av havet: Kökarsborna. I Kökars hembygdsmuseum hittar du historierna om fiskare, bönder, emigranter, lärare och forskare.
   

 • sprängfyllt av vackra vyer! Förutom att havet alltid är nära, kan variationen av släta röda och grå klippor, karga bergspartier, lummiga skogsdungar, djur- och fågelliv samt vädrets makter göra vilken utflykt som helst spännande. Naturen och djurlivet som Kökar erbjuder är en upplevelse!

  Välkommen till Kökar!

  

bottom of page