top of page
Övriga förtroendevalda
Godemän vid lantmäteriförättningar

Aalto Jens

Allgode Gerry

Blomsterlund Peder

Eriksson Lotta

Finneman Ulla

Sundström Gunnar

Oasen Förbundsfullmäktige

Enberg Camilla, ordinarie ledamot

Siv Relander, ersättare

Kommunernas socialtjänsts förbundsfulmäktige

Enberg Camilla

Nämndemän vid tingsrätten

Hellström Johanna

Karlman Roberg

Oasen Förbundsfullmäktige

Enberg Camilla, ordinarie ledamot

Siv Relander, ersättare

Projektgruppen enklare regler (skärgårdstrafiken)

Rothberg Johan

Ålands kommunförbund förbundsfullmäktige

Rothberg Johan, ordinarie ledamot

Pleijel Christian, ordinarie ledamot

Blomsterlund Peder, ersättare

Bodmark Inger, ersättare

Ålands miljöservice (Mise) förbundsfullmäktige

Johansson Ralf, ordinarie ledamot

Ahlgren-Fagerström Madelene, ordinarie ledamot

Finneman Kent, ersättare

Gottberg-Jansson Åsa, ersättare

Ålands skärgårdsnämnd

Ahlgren-Fagerström Madelene

Jansson Johannes

social
Ordinarie medlemmar

Siv Relander ordförande    

Susanna Mickwitz vice ordförande    

Robert Karlman    

Personliga ersättare

Johanna Hellström

Lotta Eriksson

Mats Carlström

bottom of page