top of page

Allmänt nödnummer 112

Kontaktuppgifter:

Jourhavande sjukskötare: 018-538500

Giftinformationscentralen: 09-471997

Hälsovårdare (08.00-24.00): 040-7326985

Mariehamns sjöbevaknings telefonnummer +358 18 57055.

Sjöräddningens nationella alarmnummer 029 41000
Allmänt nödnummer 112 fungerar också

Allmänna farosignalen:

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Det är en oavbruten stigande och fallande sirénsignal.

Gör så här om du hör signalen:

1. Sök dej inomhus. Stanna där.

2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och        

    ventilationsanordningar.

3. Lyssna på Ålands Radio och invänta lugnt på anvisningar.

4. Undvik att använda telefon så att inte linjerna blockeras.

5. Avlägsna dej inte från området utan uppmaning av

    myndigheterna, så att du inte på vägen blir utsatt för fara.

 

Brandsignal:

Ett jämnt, obrutet sirénljud är brandsignal. Den innebär åtgärder enbart för brandkåren

bottom of page