top of page

S:ta Annas Kyrka

Kökar kyrka, belägen på Hamnö, är helgad åt Jesu mormor Anna. Den nuvarande stenkyrkan stod färdig år 1784, byggd på ruinerna av den gamla klosterkyrkan. Utseendemässigt har den stått oförändrad i tvåhundra år, endast sakristian har tillkommit år 1876. Invändigt är den största förändringen orgelläktaren, som stod klar 1912. Orgeln användes ända fram till 1992, då den nuvarande orgeln installerades. Den gamla orgeln finns bevarad i Kökars Museum

Några inventarier är speciellt värda att nämnas. Från den gamla träkyrkan, som användes under slutet av 1600- och början av 1700-talet, hämtades flera föremål. Ett stort krucifix, offerbössan, den gamla altartavlan, samt en pelikan, som hänger ovanför den utsmyckade predikostolen. Den nuvarande altartavlan är från 1803 och föreställer Nattvarden.

Även kyrkskeppet, ett utsirat piratskepp i trä med 64 kanoner, är från den gamla träkyrkan. Enligt traditionen ska skeppet ha tillverkats av Olle från gården Johans i Karlby, och föreställa det turkiska piratskepp som år 1733 kapade det handelsfartyg han seglade på. I koret finns även kuppan (skålen) av en dopfunt i kalksten från tidigt 1200-tal. Det berättas att den har suttit inmurad i väggen i klosterkyrkan.

bottom of page