top of page
Vandringsleder

Naturstigarna på Kalen

djungel_mthomasson.jpg
graklippor_mthomasson.jpg
kalenohavet3_ithomasson.jpg

Kalen är ett av Kökars vackraste och kanske intressantaste områden. Här finns storslagen natur, grått urberg, fornlämningar och historiska minnesmärken. Vandringsleden är upplagd så att det finns tre alternativa start- och slutpunkter, vilket ger vandraren möjlighet till olika långa vandringssträckor. Karta finns på kommunkansliet i Karlby.

Kulturstigen på Hamnö

vy_mthomasson.jpg
vy6_mthomasson.jpg
vy7_mthomasson.jpg

Kulturstigen har lagts för att gå förbi de viktigaste lämningarna på Hamnö, samtidigt som de går igenom typisk Kökarnatur. Vandringen startar lämpligast i Franciskuskapellet och utställningen och berättelserna om Hamnö. Kulturstigen är ca 1,5 km lång och är ett samarbete mellan Ålands Museibyrå, Kökar församling och Kökar hembygdsförening. Ett fortgående arbete sker också med att underhålla och skylta de framgrävda anläggningarna. Karta finns på kommunkansliet i Karlby.

Klobbars naturstig

Klobbars Gästhem i Hellsö har förlagt en ca 2 km lång vandringsled över de grå berghällarna runt gästhemmet. Anvisningar kan fås på gästhemmet

bottom of page