Vandringsleder

Naturstigarna på Kalen

Kalen är ett av Kökars vackraste och kanske intressantaste områden. Här finns storslagen natur, grått urberg, fornlämningar och historiska minnesmärken. Vandringsleden är upplagd så att det finns tre alternativa start- och slutpunkter, vilket ger vandraren möjlighet till olika långa vandringssträckor. Karta finns på kommunkansliet i Karlby.

Kulturstigen på Hamnö

Kulturstigen har lagts för att gå förbi de viktigaste lämningarna på Hamnö, samtidigt som de går igenom typisk Kökarnatur. Vandringen startar lämpligast i Franciskuskapellet och utställningen och berättelserna om Hamnö. Kulturstigen är ca 1,5 km lång och är ett samarbete mellan Ålands Museibyrå, Kökar församling och Kökar hembygdsförening. Ett fortgående arbete sker också med att underhålla och skylta de framgrävda anläggningarna. Karta finns på kommunkansliet i Karlby.

Klobbars naturstig

Klobbars Gästhem i Hellsö har förlagt en ca 2 km lång vandringsled över de grå berghällarna runt gästhemmet. Anvisningar kan fås på gästhemmet