Kommunstyrelsen 2020-2021

Ordinarie ledamöter

Lotta Eriksson, Ordförande
Robert Karlman, Viceordförande
Kent Finneman
Olle Dahl
Johanna Henriksson

Personliga ersättare

Dominic Karlman
Henrik Sundberg
Åsa Gottberg-Jansson
Peder Blomsterlund
Helen Fagerström

Kommunstyrelsens protokoll

Datum för framläggning av kommunstyrelsens protokoll publiceras på den elektroniska anslagstavlan innan mötet.

  • Mötet den 11 augusti flyttas till den 26 augusti