Kommunstyrelsen 2020-2021

Ordinarie ledamöter

Kerstin Staf, ordförande

Rainer Eriksson , Viceordförande

Åsa Gottberg-Jansson

Johanna Henriksson

Robert Karlman 

Personliga ersättare

Peder Blomsterlund

Lotta Eriksson

Kent Finneman

Helen Fagerström

Henrik Sundberg

Möteskalender