Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Siv Relander, Ordförande

Ralf Johansson, Viceordförande

Lotta Eriksson

Christian Pleijel

Robert Karlman 

Personliga ersättare

Henrik Sundberg

Peder Blomsterlund

Maj-Britt Engström

Inger Bodmark

Liselott Karlman