top of page
Personliga ersättare
Ordinarie ledamöter
Organ
Närings- trafik- och inflyttningsnämnden
Närings
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Natalie Björk, ordförande

Casper Mickwitz, viceordförande

Jens Aalto 

Nina Grönroos-Friman

Johanna Henriksson

Harry Holmström

Johannes Jansson

Peder Blomsterlund

Lotta Eriksson

Johan Kalman

Skolnämnden
Skol
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Madelene Ahlgren-Fagerström, ordf.

Gunilla Ponthin, vice odförande

Rainer Eriksson

Krister Hellström

Katariina Vuorinen

Maarit Strand

Robert Persson

Johan Engdahl

Susanna Mickwitz

Liselott Karlman

Socialnämnden
social
Ordinarie medlemmar
Personliga ersättare

Rainer Eriksson, ordförande

Susanna Mickwitz, viceordförande

Siv Relander

Lotta Eriksson

Peder Blomsterlund

Diana Lundqvist

bottom of page