top of page

Visst får man sälja fisk vilt och utan hårda krav!

Så här säger ÅMHM
Statsrådets förordning (FFS 1258/2011)om vissa verksamheter förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten säger att du får sälja fisk direkt till konsument eller matservering/restaurang upp till 5000 kg/år. Du får även sälja obesiktat kött av bl a högst 1000 frilevande harar, 50 rådjur, högst 10 älgar per år och jägare!

 

En duktig jägare hanterar ju köttet med god hygien och tillgång till jaktlag med styck hus är alltid ett stort plus i sammanhanget. Handtvätt är något man alltid skall tänka på liksom korrekt nedkylning av köttet.

Som primär producent får du också sälja lamm direkt till konsument eller lokal detaljförsäljning som restaurang. Lammet liksom andra ”tama” djurslag skall  besiktas och slaktat i ett godkänt slakteri. Med klövdjur kommer TSE problematiken in vilket gör att det är viktigt att djuren besiktas.

Säl kött och produkter av säl får man inte sälja vidare pga restriktionerna vilket är tråkigt då vi i landskapet får jaga säl. Säl som skall besiktas kan bära på trikiner vilka kan smitta människan. Köttet kan du sälja/servera i din egna matservering om du har en sådan. Trikinerna är en form av mask som bäddar in sig i musklerna och ingen behandling finns.

 

 Även fisken skall hanteras i ett vettigt utrymme, dvs inte filéeas på bryggan. Alla fiskare som säljer vidare fisk regelbundet, utöver den mängd angiven ovan, skall anmäla sina hanteringsutrymmen till ÅMHM.

Utöver det som ÅMHM nämner ovan kan man även som primärproducent sälja

  • Råmjölk på primärproduktionsområdet högst 2.500 kg per år

  • Övrig mjölkråvara primärproduktionsområdet högst 2.500 kg per år

  • Hönsägg på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från dörr till dörr, högst 10.000 kg per år

  • Övriga fågelägg högst 2.500 kg per år

Leverans av primärprodukter till lokal detaljförsäljning

Leverans av följande produkter från producenten till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten, är tillåten:

  1. bladgrönsaker, högst 5 000 kg per år, andra primärprodukter av växter samt svampar, högst 10 000 kg per år samt honung, högst 1 000 kg per år,

  2. frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år samt frilevande fåglar, högst 3 000 djur per år,

  3. fryst råmjölk, högst 2 500 kg per år,

  4. Åländska hönsägg till detaljhandelsföretag högst 30 000 kg per år,

  5. övriga fågelägg, högst 2 500 kg per år.

Hela förordningen kan du läsa här

5.000 kg/år

10 st /år/jägare

50 st /år/jägare

1.000 st/år/jägare

bottom of page